پایگاه خبری تحلیلی

یکشنبه , ۳ مهر ۱۴۰۱

چرا گفت‌وگوی سازنده در اینترنت دشوار است؟

http://khaneroshan.ir/?p=26559

چرا گفت‌وگوی سازنده در اینترنت دشوار است؟

 

در ارتباط رودررو یکدیگر را قانع می‌کنیم، در تلگرام و توئیتر نه؟!

 

فروتنی فکری لازمه گفت‌وکوی خوب است؛ اینترنت در غرور ما دمیده، تواضعمان را نبود می‌کند. ما در اینترنت دانشمان را دست بالا گرفته، دیگران را بی‌سواد می‌پنداریم!

 

همچنین ما در فضای مجازی می‌نویسیم. نوشتن می‌تواند ما را در باورهایمان یک دنده‌تر کند.

 

نتایج آزمایش روانشناسان اجتماعی«مورتن دویچ» و «هارولد جرارد» را ببینید. آنان خطوطی را به سه گروه از دانشجویان نشان دادند. از گروه اول خواستند برآوردشان را از طول خطوط بنویسند. گروه دوم برآوردشان را روی مجیک پد نوشته، پیش از رویت دیگران، پاک کردند. گروه سوم هم برآوردشان را ننوشتند.

 

وقتی ارقام واقعی را نشان دانشجویان دادند، کسانی که چیزی نوشته بودند، بسیار بیشتر از دیگران به ارزیابی‌شان پایبند بودند!

 

دلایل دیگر را شما بشمارید…

 

 

نگارنده حسین سروقامت

سرمقاله

تحلیل

صنفی و بازار

مسئولیت اجتماعی

گزارش تصویری و ویدیویی