پایگاه خبری تحلیلی

یکشنبه , ۳ مهر ۱۴۰۱

رفته‌ای در حجره حاجی…

http://khaneroshan.ir/?p=26396

رفته‌ای در حجره حاجی؛ برای انجام کاری مشورت بگیری.

او هنوز نیامده است. منتظر می‌مانی. بعضی هنگام عبور سلام و علیکی می‌کنند. پسر حاجی تا کمر خم می‌شود…

– ارادتمندم . خانه زادم. بنده نوازی کردید !

احتمالا پولدار و کله گنده‌اند. این همه عزت و احترام الکی نیست.

بعضی هم پول و پله‌ای ندارند؛ کارگر و باربرند. سلامشان بی جواب است. پسر حاجی خودش را یکشد، برایشان سری تکان دهد.

امراض یک جور نیستند؛ یکی دندان درد است. می‌گیرد و آه از نهادت بر می‌خیزد. یکی تومور مغزی است. خبرت نمی‌کند تا زهرش را بریزد. وقتی می‌فهمی که کار از کار گذشته است!

پیامبر رحمت فرمورد: کسی که ثروتمندی را به خاطر ثروتش احترام کند. دو سوم دینش رفته است.

این احترام، تومور است. زهرش را می‌ریزد؛ بی‌خبر… نمی‌فهمی تا کنار پل صراط!

متوجه هستی که …

 

نگارنده حسین سروقامت

سرمقاله

تحلیل

صنفی و بازار

مسئولیت اجتماعی

گزارش تصویری و ویدیویی