پایگاه خبری تحلیلی

دوشنبه , ۱۱ مهر ۱۴۰۱

بیگ بلو باتن

http://khaneroshan.ir/?p=689

بیگ بلو باتن سایتیست که شما می توانید با آن جلسه ی آنلاین بر گذار کنید.

کار بران می توانند دوربین و صدای خود را وصل کنند.

اپراتور می تواند جلسه را ضبط کند.

شما می توانید به دوستانتان خارج از جلسه پیام دهید.

امیدوارم لذت ببرید

سرمقاله

تحلیل

صنفی و بازار

مسئولیت اجتماعی

گزارش تصویری و ویدیویی