پایگاه خبری تحلیلی

سه شنبه , ۱۲ مهر ۱۴۰۱

شهادت بانوی دو عالم

http://khaneroshan.ir/?p=345

اللّهمّ صلّ علی فاطمهٔ و أبیها و بعلها و بنیها و السّرّ المستودع فیها بعدد ما أحاط به علمک.

سلام بر تمام عزیزان.

شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه ی زهرا (سلام الله علیها) را تسلیت عرض میکنم.

گفت : در می زنند مهمان است
گفت : آیا صدای سلمان است ؟
این صدا نه ، صدای طوفان است
مزن این خانه ی مسلمان است
.
مادرم رفت پشت در ، اما …
.
گفت : آرام ، ما خدا داریم
ما کجا کار با شما داریم
و اگر روضه ای به پا داریم
پدرم رفته ، ما عزا داریم
.
پشت در سوخت بال و پر اما …
.
آسمان را به ریسمان بردند
آسمان را کشان کشان بردند
پیش چشمان دیگران بردند
مادرم داد زد بمان ، بردند
.
بازوی مادرم سپر ، اما …
.
بین آن کوچه چند بار افتاد
اشک از چشم روزگار افتاد
پدرم در دلش شرار افتاد
تا نگاهش به ذوالفقار افتاد
.
گفت : یک روز … یک نفر اما …

صلوات

سرمقاله

تحلیل

صنفی و بازار

مسئولیت اجتماعی

گزارش تصویری و ویدیویی