پایگاه خبری تحلیلی

یکشنبه , ۳ مهر ۱۴۰۱

قهرمان ملی

http://khaneroshan.ir/?p=142

ثبت ۱۳ دی‌ در تقویم به عنوان روز شهادت قهرمان ملی قاسم سلیمانی

مردم ایران و کل منطقه در این روز به یاد شهادت حاج قاسم سلیمانی و همراهانش افتاده و غمگین و اندوهگین به رنج از دست دادن این ابرمرد می‌شوند. این روز شایسته است به نام قهرمان ملی ایران در قدم اول ثبت شود تا آیندگان و نسل‌های نوجوان بدانند که وارث قاسم سلیمانی‌ها هستند که دلیرمردانه از امنیت کشور خود و حتی چندین کشور همسایه خود در برابر خونخوارانی به نام داعش و جبهه تروریست‌ها دفاع کردند و آنها را نابود و مظلومان را آزاد و رها کردند تا در آرامش زندگی کنند.
و در قدم دوم پیگیری شود این روز در تقویم تمامی کشورهای منطقه به عنوان روز شهادت سرداران مقاومت ثبت شود که در حافظه تمامی مردم منطقه ما بماند که این سرداران چه کار بزرگی کردند و برای جوانان منطقه ما الگویی به جای شخصیت‌های غیر واقعی فیلم‌های هالیوودی شخصیت‌های واقعی سرداران مقاومت مطرح شود.

سرمقاله

تحلیل

صنفی و بازار

مسئولیت اجتماعی

گزارش تصویری و ویدیویی