پایگاه خبری تحلیلی

سه شنبه , ۱۲ مهر ۱۴۰۱

مشارکت در قربانی

http://khaneroshan.ir/?p=73

هرماه با مبالغ اهدایی خیّرین چندین گوسفند تهیه شده و گوشت آن بین۱۲۳ خانوار تحت پوشش تقسیم می شود.

همکاران عزیز می توانند به صورت مستمر یا موردی در این کار مشارکت کنند.

 تلفن تماس برای هماهنگی ۳۳۱۱۲۱۴۱ 

شماره حساب موسسه ۸۲۷۸۶۸۱۳۲۳ بانک ملت شعبه هدایت

(شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۴۸۷۵۷۳۷۰۹ )

سرمقاله

تحلیل

صنفی و بازار

مسئولیت اجتماعی

گزارش تصویری و ویدیویی